Dodaj do ulubionych GP Studio

Galeria: Storczyki Polski

Postanowiłem rośliny z rodziny storczykowatych (Orchidaceae) potraktować inaczej :-) Dzięki dobrym ludziom dane mi jest je poznawać i chcę ułatwić poznawanie ich innym.
Alfabetyczna lista (wg polskich nazw) na podstawie książki Storczyki Polski. Etymologia - Wojciech Giża, GISSA 2015  z wyjątkiem dwulistnika pszczelego (Ophrys apifera Huds.), tu nazwa z Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych 2016.
Opis poszczególnych gatunków na podstawie:
* Kaźmierczakowa R. (red.) 2016. Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych.  Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków. EX (extinct) - w Polsce całkowicie wymarłe lub EW (extinct in wild) - wymarłe w naturze; CR (critical) - krytycznie zagrożone; EN (endangered) - zagrożone; VU (vulnerable) - narażone; NT (near threatened) - gatunki bliskie zagrożenia; DD (data deficient) - stopień zagrożenia trudny do określenia z braku danych; NZ - nie zamieszczony na liście>
* The International Plant Names Index (http://www.ipni.org/)
* Peter H. Bartel, Storczyki. Gatunki dziko rosnące, Multico, Warszawa 1997

Buławnik czerwony (Cephalanthera rubra (L.) Rich.) VU
Buławnik mieczolistny (Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch.) VU
Buławnik wielkokwiatowy (Cephalanthera damasonium Druce) NT
Dwulistnik muszy (Ophrys insectifera L.) VU
Dwulistnik pszczeli (Ophrys apifera Huds.) CR
Gnieźnik leśny (Neottia nidus-avis (L.)) NZ
Gołek białawy (Pseudorchis albida) NT
Gółka długoostrogowa (Gymnadenia conopsea (L.) R.Br.) NT
Gółka wonna (Gymnadenia odoratissima (L.) Rich.) NT
Koślaczek stożkowaty (Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.) CR
Kręczynka jesienna (Spiranthes spiralis (L.) Chevall.) CR
Kruszczyk błotny (Epipactis palustris (L.) Crantz) NT
Kruszczyk drobnolistny (Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw.) EN
Kruszczyk Greutera (Epipactis greuteri H.Baumann & Künkele) NZ
Kruszczyk krótkolistny (Epipactis distans Arv.-Touv.) NZ
Kruszczyk Muellera (Epipactis muelleri Godfery) DD
Kruszczyk ostrokwiatowy (Epipactis leptochila (Godfery) Godfery) DD
Kruszczyk połabski (Epipactis albensis Nováková & Rydlo) DD
Kruszczyk rdzawoczerwony (Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser) NT
Kruszczyk siny (Epipactis purpurata Sm.) VU
Kruszczyk szerokolistny (Epipactis helleborine (L.) Crantz) NZ
Kukuczka kapturkowata (Neottianthe cucullata (L.) Schltr.) CR
Lipiennik Loesela (Liparis loeselii (L.) Rich.) VU
Listera jajowata (Listera ovata (L.) R.Br.) NZ
Listera sercowata (Listera cordata (L.) R. Br.) VU
Miodokwiat krzyżowy (Herminium monorchis (L.) R. Br.) CR
Obuwik pospolity (Cypripedium calceolus L.) VU
Ozorka zielona (Coeloglossum viride (L.) Hartm.) VU
Palczyk bałtycki (Dactylorhiza baltica (Klinge) N. I. Orlova) VU
Palczyk bzowy (Dactylorhiza sambucina (L.) Soó) EN
Palczyk  Fuchsa (Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó) NZ
Palczyk krwisty (Dactylorhiza incarnata (L.) Soó) NT
Palczyk plamisty (Dactylorhiza maculata (L.) Soó) NZ
Palczyk Russowa (Dactylorhiza russowii (Klinge) Holub) NZ
Palczyk Ruthego (Dactylorhiza ruthei (R. Ruthe & M. Schulze in R. Ruthe) Soó) EN
Palczyk szerokolistny (Dactylorhiza majalis (Rchb.) P. F. Hunt & Summerh) NT
Palczyk Traunsteinera (Dactylorhiza traunsteineri (Saut. ex Rchb.) Soó) NZ
Podkolan biały (Platanthera bifolia (L.) Rich.) NZ
Podkolan zielonawy (Platanthera chlorantha (Custer) Rchb.) NT
Potrostek alpejski (Chamorchis alpina (L.) Rich.) EN
Storczyca kulista (Traunsteinera globosa Rchb.) NZ
Storczyk blady (Orchis pallens L.) VU
Storczyk błotny (Orchis palustris Jacq.) CR
Storczyk cuchnący (Orchis coriophora L.) CR
Storczyk drobnokwiatowy (Orchis ustulata L.) EN
Storczyk kukawka (Orchis militaris L.) VU
Storczyk męski (Orchis mascula (L.) L.) NT
Storczyk purpurowy (Orchis purpurea Huds.) VU
Storczyk samiczy (Orchis morio L.) CR
Storczyk trójzębny (Orchis tridentata Scop.) CR
Storzan bezlistny (Epipogium aphyllum Sw) CR
Tajęża jednostronna (Goodyera repens (L.) R.Br.) NT
Wątlik błotny (Hammarbya paludosa (L.) Kuntze) EN
Wyblin jednolistny (Malaxis monophyllos (L.) Sw.) VU
Żłobik koralowaty (Corallorhiza trifida Châtel.) VU

© Sławomir Maizner