Dodaj do ulubionych GP Studio

Ziemia Święta

Ain Karem

Wspomniane jest już przez Jozuego 15,59. Na podstawie zapisu w Ewangelii, pojawiły się hipotezy, że może chodzić o Hebron, lub o miejscowość Judta. Za Ain Karem przemawiają jednak:
VI wiek: Teodozjusz określa miejsce narodzenia Jana, odległe od 5 km
VII-VIII wiek w kalendarzy kościoła jerozolimskiego czytamy: 28 sierpnia w wiosce Enquarim w kościele sprawiedliwej Elżbiety obchodzi się jej pamiątkę

Studnia przy której spotkały się Maryja z Elżbietą


Kościół Nawiedzenia - kiedyś były to dwa kościoły: górny i dolny. Od 15 wieku dolna część była zamieniona na pomieszczenie mieszkalne.
Obecne sanktuarium zostało wzniesione w 1939 roku. Jest to kościół utrzymany w bardzo uroczystym tonie, oddającym chwałę Maryi. Na freskach pięć wielkich tytułów Maryi: Bogurodzica, Niepokalanie Poczęta, pośredniczka łask, Wspomożenie wiernych i ucieczka grzeszników. Ponad freskami kobiety sławione przez Stary testament. W ołtarzu głównym Maryja otaczana w niebie przez aniołów, a na ziemi przez ludzi. Sufit, to nawiązanie do pięknego toskańskiego renesansu. Na podłodze mozaiki z elementami roślinnymi i zwierzęcymi.
Kościół narodzenia Jana Chrzciciela - odbudowany w XII wieku, zajęty i sprofanowany przez muzułmanów. Odzyskany w 1621 roku przez kustosza Ziemi świętej Pół wieku później przywrócony dla kultu. Główny ołtarz poświęcony Janowi, boczny Elżbiecie (strona południowa), oraz z groty, będącej być może w przeszłości domem Zachariasza (strona północna).
W końcu ubiegłego wieku natknięto się tutaj na pozostałości kaplicy z V lub VI wieku. Prawdopodobnie była ona wzniesiona na grobach - jak się przypuszcza - świętych Młodzianków.